Úspešnosť rýchleho terapeutického účinku DT56a u 8 z 10 žien (79,2%)

Zdroj: Prvé výsledky štúdie POMMSIS ČR+SR, august 2017. Sledovanie žien v Českej republike a Slovenskej republike dotazníkovou metódou (pred a po 1mesačnej terapii) + vedenie denného diára počtu a intenzity návalov. Ďalšie výsledky a informácie budú spracované a uverejnené.