Úspešnosť rýchleho terapeutického účinku DT56a u 8 z 10 žien (79,2%)

Úspešnosť rýchleho terapeutického účinku DT56a u 8 z 10 žien (79,2%)

Január 5, 2018

Predstavujeme Vám aktuálne informácie z medzinárodnej štúdie POMMSIS, ktorá sa konala pod záštitou doc. MUDr. Tomáša Faita, Ph.D., predsedu Českej Menopauzálnej a Andropauzálnej Spoločnosti (ČMAS) a prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc., prezidenta Slovenskej Spoločnosti pre Endokrinológiu, Menopauzu a Andropauzu (SSEMA).

Štúdia prebiehala v Českej republike a na Slovensku od januára 2017. Zaoberala sa sledovaním najčastejších klimakterických symptómov a účinnosťou patentovaného extraktu DT56a (Femarelle) a je súčasťou medzinárodnej štúdie POMMSIS.

Zdroj: Prvé výsledky štúdie POMMSIS ČR+SR, august 2017. Sledovanie žien v Českej republike a Slovenskej republike dotazníkovou metódou (pred a po 1mesačnej terapii) + vedenie denného diára počtu a intenzity návalov. Ďalšie výsledky a informácie budú spracované a uverejnené.